Algemene voorwaarden knuffelreparatie
Uit ervaring is gebleken dat het toch fijn is om een aantal praktische zaken t.a.v. mijn manier van werken op papier te zetten, zodat een knuffeleigenaar weet hoe ik werk en wat er van een door mij uitgevoerd knuffelherstel verwacht mag worden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door mij uitgevoerde knuffelreparatie.
Algemeen
Ik doe mijn uiterste best om de juiste stof en stofkleur te vinden om een knuffel zoveel mogelijk zijn/haar oude uitstraling te laten behouden. Echter moet er rekening mee worden gehouden dat nieuwe vachtstof dikker zal aanvoelen dan de oude originele vachtstof. Daarnaast is de benodigde (vacht)stof lang niet altijd in de ‘juiste’ kleur te koop. In overleg met de knuffeleigenaar zal naar een zo mooi mogelijke oplossing worden gezocht.
Ik werk met nieuwe stoffen en kwalitatief goed garen en vulmateriaal.
Mocht bij de ontvangst van een knuffel blijken dat de (vacht)stof uit elkaar valt/aan het scheuren is, behoud ik mij het recht voor om de knuffelreparatie te annuleren. Dit is helaas niet altijd aan de hand van een vooraf gestuurde foto te beoordelen.
Als (vacht)stof als het ware aan het verpulveren is kan ik geen goede restauratie kwaliteit
garanderen. Gelukkig zijn dit soort situaties zeldzaam, aangezien er voordat ik een reparatie-verzoek aanneem al goed gecommuniceerd wordt over de wensen en mogelijkheden.
Indien de communicatie over de tijdige aanlevering van een knuffelpatiënt zeer moeizaam verloopt of een knuffel niet op tijd wordt gebracht dan wel opgestuurd behoud ik mij het recht voor om een knuffelreparatie te annuleren. Ik werk volgens een strak reparatieschema en wil tijdsdruk zoveel mogelijk zien te voorkomen. Ik streef ernaar elke knuffel de aandacht kunnen geven die hij/zij verdient.
Aanlevering
De knuffelpatiënt kan gebracht en weer opgehaald worden, maar opsturen per pakketpost is natuurlijk ook mogelijk.
Het is de verantwoordelijkheid van een knuffeleigenaar om de knuffel op tijd aan te leveren, zodat volgens planning aan het herstel kan worden begonnen. Ik stuur circa 2 weken vóór de afgesproken startdatum van het knuffelherstel een appje om een aanleverafspraak te maken. [Die termijn van 2 weken geldt vanzelfsprekend niet voor de knuffels die op mijn kleine klusjes/tussendoortjes wachtlijstje staan, aangezien ik meestal niet ruim van tevoren weet wanneer ik tijd heb voor zo’n ‘tussendoortje’.]
Vriendelijk verzoek om de knuffel in een niet tè krappe doos op te sturen, zodat ik diezelfde doos ook kan gebruiken voor het terugsturen. Ik heb zelf wel een paar doosjes op voorraad, maar mocht ik een doos moeten kopen bereken ik de kosten die ik daarvoor maak door aan de klant.
De verzendkosten voor het (naar mij toe en) terugsturen van een knuffel zijn altijd voor rekening van de knuffeleigenaar.
Aanlevering en terugsturen van de knuffel per pakketpost gebeurt op eigen risico van de knuffel-eigenaar. Vanzelfsprekend wordt het pakket met de grootst mogelijke zorg verpakt en opge-stuurd, echter zo gauw een pakket bij het postbedrijf is afgegeven valt deze onder de verantwoordelijkheid van het postbedrijf.  Om iets meer zekerheid te hebben kan er natuurlijk voor gekozen worden om een pakketje aangetekend op te sturen.
Garantie
Op elke knuffelreparatie zit enige garantie, echter blijft een knuffel waar regelmatig mee wordt geknuffeld onderhevig aan slijtage. De garantie vervalt als een (oude) knuffel na reparatie/restauratie aan een klein kind wordt gegeven om mee te spelen. Ik kan niet garanderen dat kleine kinderen (vacht)stof of naden onmogelijk los kunnen peuteren, hoe stevig ik de naden ook vastzet.
De verzendkosten van het (naar mij toe en) terugsturen van een knuffel zijn altijd voor rekening van de knuffeleigenaar. Dit geldt ook indien het om een garantie-reparatie gaat.
Kosten en betalingstermijn
Betaling van het knuffelherstel gebeurt nadat de knuffel is opgeknapt, omdat dan pas bekend is hoeveel maaktijd er exact nodig was en wat de materiaalkosten waren.
Als een knuffelreparatie is afgerond app ik de factuur en stuur ik een ‘tikkie’ (digitaal betaal-verzoek via mijn bank) voor de betaling ervan (contante betaling is mogelijk, maar heeft niet mijn voorkeur). Vriendelijk verzoek deze te voldoen vóór het ophalen/opsturen òf direct bij het ophalen van de gerepareerde knuffel.
Knuffeldokter crea Trea
mei 2024
Back to Top